annavanrijn.nl

Frans

Salut tout le monde! Bienvenue dans la classe de français!

Welkom bij de prachtige taal Frans. Het vak waar je na het eerste jaar al in Frankrijk op het terras de bestelling kunt doen en de verse croissants bij de bakker kunt kopen.

Alle brugklassen hebben bij ons Frans, dus mavo- én lyceumklassen. Op de mavo blijft het bij dit ene jaar en op het Lyceum heb je ook Frans in de 2e en 3e klas. Daarna hangt het van je profiel af of je Frans gaat volgen.

Wij werken met de digitale boeken van Grandes Lignes. Dat is handig, want dan kun je na het maken van de oefeningen ook direct nakijken en kun je alle teksten ook als luistertekst meelezen. Superhandig dus voor alle dyslectische leerlingen of als je lezen soms wat lastig vindt. Daarnaast maken wij gebruik van zelfgemaakt lesmateriaal en authentiek materiaal, zoals onderwijs apps, muziek, TV5monde en Franse internetpagina’s.

Wij werken bij de talen volgens het ERK, het Europees Referentie Kader, en beoordelen onze leerlingen niet alleen op het leren van woordjes, maar ook op hun vaardigheden: spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid en luistervaardigheid.

Wanneer je ons proeflesje volgt, ga je werken met ‘bekende’ Franse woorden en kleuren. Daarna sluiten wij de les muzikaal af.

Veel plezier!

www.annavanrijn.nl
030 604 09 00
info@annavanrijn.nl